Má-li problém řešení, nemá cenu dělat si starosti, ... nemá-li, starosti nepomohou...

BUDDHISMUS

Avalokitéšvara alias Čenrezig

31. prosince 2010 v 18:20
Bódhisattva Avalokitéšvara, také známý pod tibetským názvem Čenrezig, ztělesňuje soucit všech Buddhů. Považuje se za patrona celého Tibetu, který odvrátil tibetský národ od násilného způsobu života. Je součástí meditace každé školy tibetského buddhismu. Jeho vtělením je i současný 14. dalajlama.

Je zobrazován mnoha způsoby, ale dva jsou hlavní: v obou případech má bílé tělo, ovšem jednou má čtyři paže a jindy tisíc, aby dosáhl na všechny potřebné cítící bytosti.

Obě ruce drží sepjaté u srdce. V horní pravé ruce často drží speciální krystal nebo málu (růženec), který je symbolem nekonečna. V horní levé ruce má bílý lotosový květ, který symbolizuje osvobození všech bytostí z bahna utrpení a následného dosažení stavu osvícení. Zahálený je do hedvábí a sedí se zkříženýma nohama na plátcích lotosu.

čenrezig


Tibeťané věří, že pokud je lidské srdce naplněno láskou a soucitem bez postranních úmyslů, jako uznání nebo zisku, mají v sobě sílu bódhisattvy Avalokitéšvary. 

Soucit k utrpení druhých je pro tibetské buddhisty to nejdůležitější, proto je mantra ÓM MANI PADME HUM všeobecně nejznámější.

DEN SONGKRAN - Thajský Nový rok

16. dubna 2007 v 23:36
Slovo Song-kram pochází ze sanskrtu a znamená něco jako "posunutí se nebo dání se do pohybu". Astrologicky se myslí posun Slunce od znamení Berana do Ryb, což se nazývá Maha-Songkram. Toto období všeobecně trvá od 13. až 15. dubna. Den každý zvlášť se jmenuje Maha-Sonkran, Nao a Lerng-sok. Region od regionu se mohou názvy dnů lišit a zvyklosti při oslavách také.
Od starých dob panovala určitá pověrčivost o festivalu. Každý rok se udělá předpověď soustřeďující se na déšť a vodu pro budoucí úrodu.
Během festivalu Songkran probíhají různé kulturní aktivity ještě před tím důležitým dnem. Lidé obyčejně uklízejí své domy, přístroje a nástroje, aby přivítali dobré věci v novém roce.
Navíc uděláme dobrý skutek tím, že na začátku dne Songkran obdarujeme mnichy jídlem. Také pustíme na svobodu ptáky a ryby. Můžeme provést další rituály jako pokropit obrázek Buddhy vodou nebo modlit se za mrtvé příbuzné. Stříkání vodou je známá odpolední aktivita.
Songkran také znamená, že se setkávájí členové rodiny podobně jako při Dnu Díkuvzdání z Ameriky, ale samozřejmě celé v thajském stylu. Mladí pokropí vodou starší a ti to mladým oplatí respektem a vděčností. Je jim požehnáno.

ZEN BUDDHISMUS

12. března 2007 v 23:31
520 let před Kristem indický mnich a učitel jménem Bodhidarma přišel do Číny. Přinesl s sebou novou a velmi originální interpretaci Buddhova učení.

Tato tradice má celkem asi 10 milionů stoupenců, z toho 9 milionů se nachází v Japonsku. Další země, kde zakořenil je Vietnam a Korea.

Slovo Zen pochází z čínského slova čchan, které se vyvinulo z indického sanskrtu dhyana. Znamená to meditace.

Není nic zvláštního, že jednou z nejvýraznějších věcí zenového buddhismu je meditace v lotosovém sedu - zvaná zazen. Cílem je probuzení mysli a její pročištění. Tento proces je znám pod názvem satori, který v japonštině znamená vědět.

V zenovém buddhismu je důležitý vztah mezi učitelem a jeho žákem a také role učitele při žákově duchovním vývoji.

Zen má také velmi bohatou kulturní historii, která zahrnuje umění, zahradnictví a pití čaje.
Jin a jang - znamení harmonie

BUDDHISMUS DIAMANTOVÉ CESTY

11. března 2007 v 0:41
VADŽRAYANA neboli tzv. buddhismus Diamantové cesty (tantrický buddhismus)

Tato tradice se vyvinula někde v 5. nebo 6. století. Jestli ji mám někam zařadit, tak jde o poslední stádium mahayany. Do určité míry vychází z hinduismu. Má se za to, že to je nejvyšší a nejhlubší podoba buddhismu a mluví se o ní hlavně ve spojitosti s Tibetem.

Další země, kde se vyskytuje jsou Bhútán, Mongolsko a Nepál.

Její stoupenci chtějí být přímo Buddhou a snaží se dosáhnout osvícení co nejrychleji. Pokud možno ještě v tom samém životě. Používají posvátné texty, kterým laik těžko porozumí a musí pomoci většinou učitel. Recitují také mantry a praktikují zvláštní meditace (např. mandaly a esoterická cvičení).

BUDDHISMUS MALÉHO VOZU

8. března 2007 v 0:09
HINAJANA také zvaná THERAVADA

Buddhismus Malého vozu se drží starých učení a tradic narozdíl od novátorského buddhismu Velkého vozu neboli mahajany, který vytvářel nové sútry.

Rozšířil se hlavně na Sri Lance v Barmě, Thajsku, Kambodži a Laosu.

Po Buddhově smrti se učení šířilo ústně. Jazyk theravadového buddhismu se nazývá pálí. Používal se tehdy hlavně ve střední Indii. Díky pálí přežila nejranější interpretace Buddhova učení.
Kolem roku 250 bylo učení systematicky rozděleno do tzv.(pomyslných) "tří košů" - Tipitaky:

první koš kázně (Vinaja Tipitaka) obsahuje zvyky a pravidla pro mnichy a mnišky sanghy (společenství mnichů)

druhý koš rozprav (Sutta Tipitaka) obsahuje kázání a rozpravy mezi Buddhou a jeho žáky

třetí koš vyššího učení (Abhidharma Tipitaka) obsahuje podrobné psychologické rozebraní Buddhova učení

První, kdo foneticky sepsal Buddhovo učení údajně na svitky z palmových listů, byli mniši ze Sri Lanky ve 3. století před Kristem. Svitky se prý přechovávaly ve třech koších.

Tipitaka byla doplněna o kronikové zápisky a komentáře. Celé to dohromady tvoří theravadskou literaturu.
Buddhistický mnich (theravadského směru), kterému věřící žena dává jídlo na znamení úcty, a aby udělala dobrý skutek.


BUDDHISMUS VELKÉHO VOZU

6. března 2007 v 22:48
MAHAJANA

Jedna ze tří hlavních buddhistických tradic. Vznikla před 2000 lety (asi 500 let po Buddhově dosažení nirvány). Buddhismus Velkého vozu je dnešní době rozšířen hlavně v Číně, Tibetu, Japonsku a Koreji.

Stoupenci mahajánového buddhismu vnímají Buddhu jako nadpřirozenou bytost. Důležitým cílem je spasení větší skupiny lidí. Všichni se mohou stát Buddhou.

Měli bychom se také zmínit o soucitu, který je neoddělitelnou součástí tohoto směru. Nikdy nezapomenout na druhé. Ano, i v ostatních je velmi důležitý, ale tady se o něm mluví v mnohem větší míře.

Velmi se také soustředí na tzv. bódhicittu, slib, že se budou snažit dosáhnout buddhovství a probuzené mysli za účelem pomoci druhým.

Mezi známé bódhisattvy neboli ty, kteří se vzdali dosažení nirvány ve prospěch potřebných, aby je mohli dovést k osvícení, patří například Avalokitéšvara a v současnosti Jeho Svatost 14. dalajlama.

 
 

Reklama