Má-li problém řešení, nemá cenu dělat si starosti, ... nemá-li, starosti nepomohou...

Prosinec 2010

Avalokitéšvara alias Čenrezig

31. prosince 2010 v 18:20 BUDDHISMUS
Bódhisattva Avalokitéšvara, také známý pod tibetským názvem Čenrezig, ztělesňuje soucit všech Buddhů. Považuje se za patrona celého Tibetu, který odvrátil tibetský národ od násilného způsobu života. Je součástí meditace každé školy tibetského buddhismu. Jeho vtělením je i současný 14. dalajlama.

Je zobrazován mnoha způsoby, ale dva jsou hlavní: v obou případech má bílé tělo, ovšem jednou má čtyři paže a jindy tisíc, aby dosáhl na všechny potřebné cítící bytosti.

Obě ruce drží sepjaté u srdce. V horní pravé ruce často drží speciální krystal nebo málu (růženec), který je symbolem nekonečna. V horní levé ruce má bílý lotosový květ, který symbolizuje osvobození všech bytostí z bahna utrpení a následného dosažení stavu osvícení. Zahálený je do hedvábí a sedí se zkříženýma nohama na plátcích lotosu.

čenrezig


Tibeťané věří, že pokud je lidské srdce naplněno láskou a soucitem bez postranních úmyslů, jako uznání nebo zisku, mají v sobě sílu bódhisattvy Avalokitéšvary. 

Soucit k utrpení druhých je pro tibetské buddhisty to nejdůležitější, proto je mantra ÓM MANI PADME HUM všeobecně nejznámější.