Má-li problém řešení, nemá cenu dělat si starosti, ... nemá-li, starosti nepomohou...

Březen 2007

Co to je mandala?

25. března 2007 v 23:35 MANDALA

Slovo mandala je v tibetských textech překládána jako střed nebo kruh. Někdo říká, že se vyvinulo ze slova manda, což znamená podstata.Maluje se na plátno nebo papír, kreslí se na zem za použití barevných prášků a nití, případně se vyrábí ze dřeva či bronzu a jejich zhotovení někdy trvá celé měsíce. Je to obrazec s kruhovým uspořádáním prvků, které znázorňují vesmír. Buddhisté jí používají hlavně při meditaci.

Existují různé druhy mandal - očišťující, posilující určité vlastnosti či jednotlivé oblasti lidského života. V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou.

Mandaly vysypávané barevnými písky se po svém zhotovení obřadně zničí a písek je vysypán do vody, kde vytvoří poslední mandalu, kruhy na vodní hladině. Ceremonie připomíná buddhistický koncept pomíjivosti všeho a neustálé změny. Snaha o nepřipoutání, nesobecké opuštění věcí.Co znamenájí zobrazení na tibetské vlajce?

18. března 2007 v 17:57 TIBETSKÁ VLAJKA

Do středu vlajky se tyčí vysoká sněhem pokrytá hora, která reprezentuje tibetskou vlast všeobecně známou jako "zemi obklopenou zasněženými horami".

Přes tmavomodré nebe je rozprostřeno šest červených pruhů, které značí předky tibetského lidu. Přesněji řečeno šest rodů zvaných Se, Mu, Dong, Tong, Dru a Ra, kteří měli dvanáct potomků. Seřazení pruhů vyjadřuje dlouhodobou dohodu s rudými a černými božstvy o ochraně duchovního učení a světského života.

ŽIVOTOPIS

16. března 2007 v 0:15 Jeho Svatost 14. dalajlama
Jeho Svatost 14. dalajlama, vlastním jménem Tenzin Gyatso, se narodil 6. července 1935 v rolnické rodině v malé vesnici Taktser v provincii Amdo. Tato provincie se nachází na severovýchodě Tibetu.

Vysocí lámové se tehdy vydali hledat v roce 1937 po celém Tibetu nového nástupce po zemřelém 13. dalajlamovi. Ti, co šli na východ pod vedením Kewtsanga Rinpoche z kláštera Sera, vešli do již zmíněné vesnice a vstoupili do jednoho malého domku. Rinpoche měl na krku růženec patřící předchozímu dalajlamovi a chlapec ho chtěl. Rinpoche mu ho slíbil, ale pod podmínkou, že mu poví, komu patřil. Malý chlapec odpověděl sera aga, což znamená mnich ze Sery. Ještě následovalo několik dalších testů a ve dvou letech byl rozpoznám jako reinkarnace 13. dalajlamy.
Ve věku 16ti let, kdy měl před sebou ještě 9 let studia, musel plně převzít politickou odpovědnost. Čína totiž v roce 1950 napadla Tibet. O devět let později v březnu byl nucen opustit Tibet. Stalo se tak během povstání tibetského lidu proti okupaci čínskou armádou.

Od té doby žije v exilu. Pomocnou ruku mu tehdy podala Indie. Od roku 1963 tady ve městě Dharamsala, zvaná také jako "malá Lhasa", funguje exilová vláda Tibetu. Je tzv. hlavním městem pro asi 130 000 Tibeťanů žijících hlavně v Indii a ostatních státech jako jsou Nepál, Švýcarsko, Velká Británie, Spojené státy a dalších třicet zemí.

Jeho Svatost 14. dalajlama cestuje po celém světě a seznamuje ostatní s problematikou Tibetu, ale hlavně rozšiřuje myšlenku porozumění, laskavosti a soucitu.

Pojí ho vřelé přátelství s naším bývalým prezidentem Václavem Havlem a už sedmkrát navštívil Českou republiku.ZEN BUDDHISMUS

12. března 2007 v 23:31 BUDDHISMUS
520 let před Kristem indický mnich a učitel jménem Bodhidarma přišel do Číny. Přinesl s sebou novou a velmi originální interpretaci Buddhova učení.

Tato tradice má celkem asi 10 milionů stoupenců, z toho 9 milionů se nachází v Japonsku. Další země, kde zakořenil je Vietnam a Korea.

Slovo Zen pochází z čínského slova čchan, které se vyvinulo z indického sanskrtu dhyana. Znamená to meditace.

Není nic zvláštního, že jednou z nejvýraznějších věcí zenového buddhismu je meditace v lotosovém sedu - zvaná zazen. Cílem je probuzení mysli a její pročištění. Tento proces je znám pod názvem satori, který v japonštině znamená vědět.

V zenovém buddhismu je důležitý vztah mezi učitelem a jeho žákem a také role učitele při žákově duchovním vývoji.

Zen má také velmi bohatou kulturní historii, která zahrnuje umění, zahradnictví a pití čaje.
Jin a jang - znamení harmonie

BUDDHISMUS DIAMANTOVÉ CESTY

11. března 2007 v 0:41 BUDDHISMUS
VADŽRAYANA neboli tzv. buddhismus Diamantové cesty (tantrický buddhismus)

Tato tradice se vyvinula někde v 5. nebo 6. století. Jestli ji mám někam zařadit, tak jde o poslední stádium mahayany. Do určité míry vychází z hinduismu. Má se za to, že to je nejvyšší a nejhlubší podoba buddhismu a mluví se o ní hlavně ve spojitosti s Tibetem.

Další země, kde se vyskytuje jsou Bhútán, Mongolsko a Nepál.

Její stoupenci chtějí být přímo Buddhou a snaží se dosáhnout osvícení co nejrychleji. Pokud možno ještě v tom samém životě. Používají posvátné texty, kterým laik těžko porozumí a musí pomoci většinou učitel. Recitují také mantry a praktikují zvláštní meditace (např. mandaly a esoterická cvičení).

BUDDHISMUS MALÉHO VOZU

8. března 2007 v 0:09 BUDDHISMUS
HINAJANA také zvaná THERAVADA

Buddhismus Malého vozu se drží starých učení a tradic narozdíl od novátorského buddhismu Velkého vozu neboli mahajany, který vytvářel nové sútry.

Rozšířil se hlavně na Sri Lance v Barmě, Thajsku, Kambodži a Laosu.

Po Buddhově smrti se učení šířilo ústně. Jazyk theravadového buddhismu se nazývá pálí. Používal se tehdy hlavně ve střední Indii. Díky pálí přežila nejranější interpretace Buddhova učení.
Kolem roku 250 bylo učení systematicky rozděleno do tzv.(pomyslných) "tří košů" - Tipitaky:

první koš kázně (Vinaja Tipitaka) obsahuje zvyky a pravidla pro mnichy a mnišky sanghy (společenství mnichů)

druhý koš rozprav (Sutta Tipitaka) obsahuje kázání a rozpravy mezi Buddhou a jeho žáky

třetí koš vyššího učení (Abhidharma Tipitaka) obsahuje podrobné psychologické rozebraní Buddhova učení

První, kdo foneticky sepsal Buddhovo učení údajně na svitky z palmových listů, byli mniši ze Sri Lanky ve 3. století před Kristem. Svitky se prý přechovávaly ve třech koších.

Tipitaka byla doplněna o kronikové zápisky a komentáře. Celé to dohromady tvoří theravadskou literaturu.
Buddhistický mnich (theravadského směru), kterému věřící žena dává jídlo na znamení úcty, a aby udělala dobrý skutek.BUDDHISMUS VELKÉHO VOZU

6. března 2007 v 22:48 BUDDHISMUS
MAHAJANA

Jedna ze tří hlavních buddhistických tradic. Vznikla před 2000 lety (asi 500 let po Buddhově dosažení nirvány). Buddhismus Velkého vozu je dnešní době rozšířen hlavně v Číně, Tibetu, Japonsku a Koreji.

Stoupenci mahajánového buddhismu vnímají Buddhu jako nadpřirozenou bytost. Důležitým cílem je spasení větší skupiny lidí. Všichni se mohou stát Buddhou.

Měli bychom se také zmínit o soucitu, který je neoddělitelnou součástí tohoto směru. Nikdy nezapomenout na druhé. Ano, i v ostatních je velmi důležitý, ale tady se o něm mluví v mnohem větší míře.

Velmi se také soustředí na tzv. bódhicittu, slib, že se budou snažit dosáhnout buddhovství a probuzené mysli za účelem pomoci druhým.

Mezi známé bódhisattvy neboli ty, kteří se vzdali dosažení nirvány ve prospěch potřebných, aby je mohli dovést k osvícení, patří například Avalokitéšvara a v současnosti Jeho Svatost 14. dalajlama.


Jak meditovat?

4. března 2007 v 0:08 MEDITACE
Tady Vám nabízím jeden z mnoha způsobů:

1. Měli byste sedět vzpřímeně na židli. Také si můžete sednout na zem na předem připravenou podložku a překřížte nohy. Snažte se vydržet v této pozici a hlídejte si stále rovná záda a hlavu mírně skloněnou. Důležité je být uvolněný.

2. Zavřete pomalu oči a myslete na každý sval v těle. Uvolněte v nich postupně všechno napětí.