Má-li problém řešení, nemá cenu dělat si starosti, ... nemá-li, starosti nepomohou...

Únor 2007

ČTVRTÁ VZNEŠENÁ PRAVDA - 8MIDÍLNÁ STEZKA

6. února 2007 v 22:52 ČTYŘI VZNEŠENÉ PRAVDY
8midílná stezka popisuje způsoby, jak se vyhnout utrpení. Učil to tak Siddharta Gautama. Je to praktický průvodce etickým a duševním vývojem. Snaží se člověka osvobodit od desiluzí a pomahá porozumět všem věcem kolem nás.
1. SPRÁVNÝ POHLED
Jednoduše to znamená, že vidíme a opravdu rozumíme věcem kolem nás. Musíme pochopit, že všechno je pomíjivé a nedokonalé. Také nesmíme zapomenout na zákony karmy. Neméně důležitá je intuice a soucit s ostatními lidmi, kteří trpí. Měli bychom přemýšlet správně a podle toho by měli vypadat naše činy.
2. SPRÁVNÝ CÍL
Buddha ten cíl rozdělil do tří skupin : zbavení se touhy, projevení dobré vůle jako např. být schopen předejít návalu zloby a averze a nakonec snažení se nikomu neublížit a vyvolat v sobě soucit.
3. SPRÁVNÁ MLUVA
Slova mohou ukončit nebo naopak zachránit život. Také si mužete tím, jak mluvíte, udělat nepřátele a nebo najít své přátele. Slovy se dá začít válka nebo nastolit mír.
Buddha to shrnul do několika bodů :
1. nelhat
2. nepomlouvat
3. nemluvit hrubě
4. nemluvit naprázdno bez smyslu
Mluva by měla vyjadřovat přátelský postoj vůči ostatním. Člověk by měl použít slov jenom pokud je to nutné.
4. SPRÁVNÉ JEDNÁNÍ
1. neubližovat ostatním lidem i sám sobě ve smyslu spáchání sebevraždy
2. nekrást
3. nechovat se nevhodně
5. SPRÁVNÝ ŽIVOT
Človek by si ho měl zasloužit svým jednáním. Může být i bohatý, jestli všechno dokázal vlastní pílí.
1. vyhnout se zbraním
2. být v souladu s ostatními lidmi i zvířaty
3. nepracovat tam, kde se zpracovává maso
4. neprodávat jedy ani jiné toxické přípravky (patří mezi ně drogy a alkohol)
6. SPRÁVNÉ ÚSILÍ
Tady hlavně mluvíme o pevné vůli. Člověk ničeho nedosáhne, když se nedrží správné cesty. Je jednoduše zmatený. Síla smyslů je mnohdy silnější než správné úsilí, které si předsevzal. Musí stále bojovat.
7. SPRÁVNÁ VŠÍMAVOST
Vede k odstranění milných představ neboli klamů. To znamená sebeovládání a vyrovnanost.
8. SPRÁVNÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Buddhistická metoda, jak dosáhnout plného soustředění, je meditace.


TŘETÍ VZNEŠENÁ PRAVDA - NIRVÁNA

2. února 2007 v 16:07 ČTYŘI VZNEŠENÉ PRAVDY
Nirvána je to hlavní, čeho se člověk věnující se buddhismu, snaží dosáhnout. Znamená to totiž konec soustavných tužeb a utrpení.

Často se nirvána přirovnává k ohni, který zhasnul nebo také se mu říká studená jeskyně. To druhé přirovnání by mělo v Buddhově době velkou odezvu. Byl by to totiž dobrý úkryt před horkým indickým sluncem.

Při snaze dosáhnout nirvány je důležité vyvinout velké úsilí. Není to vůbec jednoduchá cesta. Člověk musí vydržet a mít pevné odhodlání. Nejlepší je nemyslet tak usilovně na stav nirvány, ale soustředit se na správnou cestu životem.